Strategische Auditagenda

Met de ‘Strategische auditagenda 2022-2025’ van de Auditdienst Rijk kijken wij een aantal jaren vooruit om te bepalen in welke onderzoeksdomeinen en op welke manieren wij van grote betekenis willen zijn.

Onze meerwaarde centraal

Wij communiceren actief naar de ministeries op welke terreinen wij volgens ons optimaal meerwaarde kunnen leveren. Die meerwaarde staat centraal bij het bepalen van welke gevraagde onderzoeken we wel of juist niet kunnen doen en in welke volgorde we die doen. Verder helpen wij de ministeries goede voorbeelden van onderzoeken die wij hebben uitgevoerd met elkaar te delen. Zo leren ministeries van elkaar over welke mogelijkheden er zijn om de Auditdienst Rijk in te schakelen op strategische opdrachten.

Rijksbrede thema's

Behalve op specifieke opdrachten voor een ministerie richten wij ons ook op drie grote, rijksbrede uitdagingen:

  • weerbare, wendbare en transparante overheidsorganisaties
  • de keten van beleid naar publieke dienstverlening door uitvoeringsorganisaties
  • de transitie naar een energie- en klimaatneutrale overheid

Hoe wij met deze thema’s omgaan lees je in de ‘Strategische auditagenda 2022-2025’ van de Auditdienst Rijk.