Praktijkvoorbeelden interim-rapportages

In de nota 'Tussentijds rijksbreed beeld' geeft de Auditdienst Rijk een tussentijdse update van de kennis en inzichten die wij opdeden bij onze onderzoeken voor de Rijksdienst in de eerste helft van het jaar. In de bijlage van deze nota noemen wij enkele goede praktijkvoorbeelden uit onze interim-rapportages. In 2023 gaat het om praktijkvoorbeelden op het terrein van financieel beheer, IT-beheer en informatiebeveiliging. 

Praktijkvoorbeelden financieel beheer

Praktijkvoorbeelden IT-beheer en informatiebeveiliging