Openbaarmaking auditrapporten Auditdienst Rijk

Minister van Weyenberg (Financiën) stuurt de Tweede Kamer de overzichten van de titels van de rapporten die de Auditdienst Rijk in het tweede halfjaar van 2023 heeft uitgebracht. De overzichten bevatten korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op rijksoverheid.nl.

Steven van weyenberg_Minister van Financiën_februari 2024
Beeld: ©Ministerie van Financiën / Martijn Beekman

Op 14 februari 2024 zijn hiervan 11 van de 191 rapporten nog niet gepubliceerd door de verantwoordelijke bewindspersonen. De links naar deze rapporten worden na publicatie alsnog toegevoegd aan de overzichtslijsten op rijksoverheid.nl. De Auditdienst Rijk heeft de departementen op hun verplichting gewezen voor het publiceren van de resterende rapporten.

Per ministerie is in de bijlagen een overzicht beschikbaar met een korte toelichting op de uitgevoerde onderzoeken en een link naar de gepubliceerde rapporten.