Gert Baak wordt sectormanager Financial audit

Gert Baak wordt per 1 april 2024 benoemd tot sectormanager Financial audit bij de Auditdienst Rijk. In deze functie geeft Gert leiding aan ongeveer 80 financial auditors die zowel binnen de centrale teams van de sector als binnen de verschillende departementen worden ingezet. Gert is verantwoordelijk voor de strategische personeelsplanning en zal bijdragen aan de verdere innovatie, uniformering en kennisdeling binnen de wettelijke taak van de Auditdienst Rijk.

Bart de Jongh, directeur Kennis & Ontwikkeling Auditdienst Rijk is blij met de benoeming: 'De ontwikkelingen en verwachtingen rondom verantwoording en financial audit nemen toe, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt een uitdaging vormt. Hierdoor zal de Auditdienst Rijk naast goede personeelsplanning, ook moeten kijken hoe wij ons werk anders en slimmer kunnen organiseren of innoveren. Ik ben blij dat Gert met zijn ruime ervaring als accountant hieraan een bijdrage gaat leveren. Hij is eindverantwoordelijk geweest voor de controle van een ministerie en heeft in het verleden bewezen goed om te kunnen gaan met verandering en innovatie binnen de wettelijke taak. Gert is een mooie aanvulling op ons managementteam en ik kijk uit naar de verdere samenwerking.'

Gert Baak_sectormanager Financial audit_1 april 2024
Beeld: ©Algemene Bestuursdienst

Gert Baak heeft veel zin in zijn nieuwe functie: 'De samenleving en daarmee de risico’s en aandachtsgebieden binnen de Rijksdienst veranderen snel. Financial audit moet zich hierop aanpassen om als auditor en adviseur van toegevoegde waarde te blijven. Daarom is het belangrijk om onze faciliteiten en werkwijze steeds door te ontwikkelen. Ik kijk er naar uit om hier samen met de collega’s aan bij te dragen.'

Achtergrond

Gert is sinds 2015 verbonden aan de Auditdienst Rijk en vervult op dit moment de rol van tekenend accountant voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder was hij hoofd Interne Beheersing bij de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag. Daarvoor had Gert diverse functies bij een gemeentelijke Rekenkamer, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Deloitte. Gert studeerde auditing en assurance aan de Nyenrode Business Universiteit en is registeraccountant.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en de Auditdienst Rijk ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.