Tussentijds rijksbreed beeld Auditdienst Rijk 2023

In deze nota schetst de Auditdienst Rijk het tussentijdse rijksbrede beeld over 2023. Dit is gebaseerd op de kennis en inzichten die de Auditdienst Rijk heeft opgedaan bij de onderzoeken voor de Rijksdienst in de 1e helft van 2023.

Belangrijke onderwerpen dit jaar zijn verantwoorde inzet van kunstmatige intelligentie; Herstel- en Veerkrachtplan; Privacyaspecten van clouddiensten; impact NiB2-richtlijn Rijksoverheid; uitvoering subsidies; arbeidsmarktkrapte en tegengaan van schijnzelfstandigheid. Ook heeft de Auditdienst Rijk een aantal goede praktijkvoorbeelden uit de interim-rapportages 2023 opgenomen op het terrein van financieel beheer, IT-beheer en informatiebeveiliging.

Beeld: ©Auditdienst Rijk