Over de Auditdienst Rijk

Wij werken in opdracht van alle ministeries en doen onderzoek op financiële-, organisatie- en IT-onderwerpen en het beheer van Europese geldstromen. De Auditdienst Rijk bouwt aan een stevige basis voor een toekomstbewuste Rijksoverheid in een informele zakelijke werkomgeving. Hier is geen dag hetzelfde en is het werk altijd van maatschappelijk belang.

Onze aanpak

We organiseren al onze onderzoeken zo, dat we onze medewerkers flexibel kunnen inzetten op opdrachten waar dat nodig is. Wij hebben uitgebreide kennis van alle ministeries en kunnen daarmee individuele ministeries helpen. Niet alleen door het uitvoeren van onderzoeken en het geven van een conclusie of onafhankelijk oordeel. We delen ook goede voorbeelden en brengen ministeries met elkaar in contact om de Rijksoverheid steeds meer te laten leren. Zo helpen we de Rijksoverheid verder te verbeteren.

Onze werkzaamheden

We doen onderzoeken op het terrein van sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Sommige onderzoeken zijn vanuit de wet voorgeschreven, zoals de accountantscontrole die leidt tot een verklaring bij het jaarverslag van een ministerie. Andere onderzoeken doen we op verzoek van de departementale leiding of de minister. De EU-vraag gaat over de werkzaamheden die nodig zijn om als lidstaat Nederland invulling te geven aan de voorschriften uit de Europese regelgeving. Onze dienstverlening richt zich ook op het onderzoeken van de inrichting van het beheer en de uitvoering van nieuw beleid en nieuwe wetgeving. Daarmee willen wij beheerproblemen en rechtmatigheidsfouten van te voren voorkomen. Hierdoor, en door slimme innovatieve IT-auditoplossingen, wordt de controle achteraf minder ingewikkeld en kost het minder tijd.

Onze medewerkers

Bij de Auditdienst Rijk werken ruim 600 gedreven, deskundige experts met verschillende achtergronden, zoals accountancy, bestuurskunde, psychologie en kunstmatige intelligentie. De meeste doen de onderzoeken, dit zijn de auditors. Ongeveer 60% van onze auditors werken in de accountancy. Het overige deel werkt als IT- of operational auditor. Door onze gevarieerde personele samenstelling kunnen we de grote hoeveelheid in verschillende vragen beantwoorden en onderzoeken uitvoeren. Ons werk doen wij in onafhankelijkheid en met passende deskundigheid zo veel mogelijk dichtbij onze klant.

De Auditdienst Rijk is organisatorisch ondergebracht bij het ministerie van Financiën en heeft kantoren in:

  • Apeldoorn
  • Den Haag
  • Groningen
  • Utrecht
  • Zwolle