Onze organisatie

De Auditdienst Rijk is de onafhankelijke interne auditor van de Rijksoverheid. Zo controleren wij bijvoorbeeld de inkomsten en uitgaven van ministeries, onderzoeken wij of hun organisatie slim is ingericht en of alle gegevens veilig bewaard worden. Ook is de Auditdienst Rijk dé auditautoriteit in Nederland voor de Europese Commissie. 

'Wij hebben de ambitie om met onze dienstverlening bij te dragen aan een slagvaardige, dienstverlenende en kostenbewuste Rijksoverheid.'

(Onder foto's van zes mensen staat: Auditdienst Rijk. Menno)

RUSTIGE MUZIEK

MENNO: Wat het werken bij de Auditdienst Rijk zo speciaal maakt is dat we de interne, onafhankelijke auditor van de Rijksdienst zijn en de auditautoriteit voor de Europese Commissie in Nederland.
SAMIRA: Speciaal aan het werken bij de Auditdienst Rijk is dat ik heel vaak mijn werk terugzie in de actuele media.
ARTHUR  Het werken voor de Auditdienst Rijk is voor mij speciaal omdat ik met experts van verschillende disciplines mag werken.
Dus zowel met beveiligingsexperts als met accountants als met heel veel data-analisten, en dat vind ik heel leuk en heel leerzaam.

(Beeldtekst: Competenties.)

SILVIE: Een goede auditor moet analytisch sterk zijn goed kunnen samenwerken met collega's onafhankelijk kunnen denken en tot een oordeel kunnen komen en vervolgens ook bruikbare adviezen kunnen geven voor verbetering.
De belangrijkste kerncompetenties zijn nieuwsgierig zijn, analytisch zijn en communicatief vaardig.
Je moet lef hebben, je rug recht kunnen houden om te staan voor de onderzoeksresultaten en die ook echt kunnen brengen bij de klant.

(Beeldtekst: Ruimte voor ontwikkeling.)

De Auditdienst Rijk kan trots zijn op het feit dat zij als kweekvijver functioneert voor professionals en studenten accountancy.
De Auditdienst Rijk geeft ze de ruimte en de financiële middelen en de tijd om zich te ontwikkelen tot volwaardige accountants en auditors.
JERRY: Bij ons heb je de mogelijkheid om je als medewerker verder te ontwikkelen en dit te doen in een omgeving waar je ook fouten mag maken.
Ik heb me enorm ontwikkeld binnen de Auditdienst Rijk.
Ik heb van alles meegemaakt, van controles van Afrika tot aan Afghanistan accountant bij OCW en nu als account- directeur voor het hele sociaal domein.
ROOS: Dankzij mijn werk heb ik heel veel kansen gekregen om me verder te ontwikkelen op het gebied van cultuur- en gedragsonderzoek.
Daarnaast hebben ze me ook gestimuleerd om mijn tekentalent te verbeteren zodat het kon worden ingezet in rapportages.

(Beeldtekst: Jouw dag. Arthur:)

In het kort ziet een dag voor mij er ongeveer als volgt uit.
We beginnen met een teamoverleg in de stand-upvorm.
Vervolgens ga ik aan analyse-scripts werken.
En heel vaak heb ik ook nog een afspraak buiten de deur om een presentatie of demonstratie te geven over data-analysen.
Mijn dag is heel divers. Ik ben eigenlijk continu in contact met mensen met directeuren van departementen, met collega's.
En dat kan echt over alles gaan: studiefinanciering ontregelen van de zorg en ook de financiering van topsport, noem maar op.
Ik voer die audits ook uit bespreek de bevindingen met het IT-team en met de financial auditor.
En daarnaast heb ik vaak coachingsgesprekken met trainees om ze op weg te helpen in hun werk bij Auditdienst Rijk.

(Beeldtekst: Motivatie. Roos:)

Wat mij enorm motiveert om te werken bij de Auditdienst Rijk, is ik woon in Den Haag en ik fiets elke dag naar mijn werk en dan kom ik langs de Hofvijver en dan passeer ik alle torens van de ministeries en dan denk ik: wauw, ik werk daar gewoon en ik draag gewoon bij aan een beter werkende overheid en dus ook aan een betere maatschappij. Dat vind ik gaaf.
Hoeveel je omgeving je werk ook verandert het motiveert mij om samen met collega's mooie, goede producten neer te zetten.

(Aldus Jerry. Beeldtekst: Trots.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Als ik terugdenk aan het afgelopen jaar, dan ben ik echt trots op de aanstelling van lead IT-auditors, wat echt heeft geleid tot een betere samenwerking tussen de financial auditors en de IT-auditors.
Waar ik heel trots op ben, is dat ik het vertrouwen van het managementteam en van de directie heb gekregen om de rol van locatiemanager in Groningen uit te mogen voeren.
Ik ben trots op het feit dat ik van de Auditdienst Rijk de kans heb gekregen en benut dat ik mocht doorgroeien van managementondersteuner tot financial auditor.
Ik ben trots op het onderzoek naar samenwerking dat ik het afgelopen jaar heb uitgevoerd.
Daarvoor heb ik openhartige gesprekken gevoerd met medewerkers van de ministeries die mij vertelden waar ze tegenaan liepen bij samenwerking.
Ik had een opdrachtgever die de resultaten heel blij in ontvangst heeft genomen en die op dit moment hard werkt aan een verbeterplan.

(Beeldtekst: ADR in één woord. Samira:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Auditdienst Rijk: onvoorspelbaar.
Creativiteit.
De klanten en de collega's.
Samenwerking.
Collegialiteit.
De afwisseling.

(Roos schiet in de lach. Op een witte achtergrond verschijnen zes roze vierkanten, die vervolgens een voor een weer verdwijnen. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Auditdienst Rijk. Ministerie van Financiën.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO