Audit EU-fondsen

We voeren ook audits van Europese subsidies en systemen uit. Alle lidstaten van de Europese Unie ontvangen geld van de Europese Commissie. Dit geld is verdeeld over verschillende fondsen, zoals het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Asiel- en Migratiefonds (AMIF).

Ousama: 'We doen onderzoeken op bijzondere locaties. Hier zien we meteen het resultaat. Bijvoorbeeld een tuindersbedrijf dat ruim 15 miljoen investeerde om met aardwarmtewater z'n kassen te kunnen verwarmen. Hiermee verminderde de CO2-uitstoot drastisch en draagt hij bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen.'

Controle van Europese geldstromen

Per lidstaat en fonds is er een auditautoriteit/certificerende instantie die deze Europese geldstromen controleert. In Nederland doet de Auditdienst Rijk deze controles. De Algemene Rekenkamer, de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer maken gebruik van onze werkzaamheden en uitkomsten.

Hiervoor doen onze auditors EU-fondsen hun onderzoeken in een mix van performance auditing, operational/system auditing, IT-auditing, financial auditing en compliance auditing. Dat maakt het werken bij dé deskundige in onderzoeken voor de Europese structuurfondsen in Nederland voor de Europese Commissie in Brussel zo bijzonder.

Internationale dimensie als accountant

Senior auditor EU-fondsen Ousama zet zich dagelijks in voor de ontwikkeling van Nederland en Europa door de Europese Unie slagvaardiger te maken. Hij licht de internationale dimensie van het werken als accountant voor de EU-fondsen in onderstaande video toe.

Hallo, ik ben Ousama en ik werk voor de Auditdienst Rijk. Ik werk voor de Rijksoverheid en de Europese Commissie in Brussel. Dat maakt het werken voor de Auditdienst Rijk zo bijzonder. We zijn namelijk aangesteld als dé auditautoriteit voor de Europese Commissie in Brussel. Ik focus op het doen van financial audits op de Europese gelden van de Europese Commissie die aan de lidstaat Nederland worden verstrekt. Daarnaast verrichten we ook audits op de onderliggende beheers- en controlesystemen van de uitvoeringsorganisaties die belast zijn met de besteding van de Europese gelden. Wij verantwoorden hierover richting de Europese Commissie in Brussel. Dat geeft 'n internationale dimensie aan m’n werk als accountant, en dat is natuurlijk supergaaf. De diversiteit in de projectaudits die we uitvoeren is groot. Zo hebben we een projectaudit uitgevoerd bij een tuindersbedrijf dat voor meer dan 15 miljoen geïnvesteerd heeft om aan de hand van aardwarmtewater de kassen van warmte te kunnen voorzien. Hiermee is de CO2-uitstoot drastisch verminderd en een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Bijzonder dat we op dergelijke plekken kunnen komen, en het leuke hiervan is: We zien meteen het resultaat van de projecten die we beoordelen. Hoe tof is dat?
We opereren in een internationale context die continu in beweging is. Het gaat om de controle van Europese fondsen waar jaarlijks meer dan een miljard aan kosten worden gedeclareerd door verschillende bedrijven en organisaties in Nederland. Die omvang neemt de komende jaren alleen maar toe, door actuele ontwikkelingen zoals covid en het steeds belangrijker wordende thema duurzaamheid. In combinatie met die veranderende EU-wet- en regelgeving is dat natuurlijk een heel interessant speelveld voor accountants, waar je superveel van kunt leren. Mijn job is veelzijdig, uitdagend en leerzaam, want geen project is hetzelfde. Daarnaast is er voldoende ruimte om je te ontwikkelen tot registeraccountant. Op deze manier werk ik dagelijks met veel plezier aan een beter Nederland en Europa en dat doet ertoe.