Onze vakgebieden

Voor de uitvoering van onze belangrijkste taken hebben wij onze werkzaamheden verdeeld over vakgebieden. Hierbij is Contract auditing een onderdeel van Financial audit en valt Data analytics onder IT-audit. Omdat we voor Contract auditing en Data analytics aparte functies hebben, lichten we deze vakgebieden afzonderlijk toe.