Financial Audit

Onze financial auditors doen onder andere de controleopdrachten voor de 'wettelijke taak'. Zij controleren de jaarrekeningen van de ministeries en agentschappen. Collega’s die werken bij het organisatieonderdeel 'account' voeren deze wettelijke taak uit. Collega’s van het organisatieonderdeel 'sector' controleren hierbij subsidies, personele en materiële uitgaven.

Bianca: 'Met m'n controle help ik processen van organisaties die een belangrijke rol hebben in de maatschappij beter in te richten.'

Rechtmatige besteding belastinggeld

Op basis van onze controlewerkzaamheden verklaren wij of de financiële overzichten een juiste en betrouwbare weergave zijn en of het belastinggeld volgens de regels is besteed. Daar houdt Bianca zich als financial auditor ook mee bezig en geeft ons via onderstaande video een kijkje in haar werk.

Ik ben Bianca en ik ben werkzaam bij de Auditdienst Rijk. Dat is de onafhankelijke interne auditor van de Rijksoverheid. We voeren diverse opdrachten uit en dat doen we ten behoeve van de ministeries, rondom grote projecten, en in opdracht van de Europese Commissie. Onze grootste taak ligt bij de controle van de jaarverslagen van de ministeries en hun uitvoeringsorganisaties. De Comptabiliteitswet bepaalt dat wij jaarlijks een controleverklaring afgeven bij de financiële overzichten in de jaarverslagen. Dat betekent dat we op basis van onze controlewerkzaamheden verklaren of de financiële overzichten getrouw zijn
en of het belastinggeld rechtmatig wordt besteed. En dat is onze wettelijke taak. Onderdeel van de jaarrekeningcontrole is de controle van de infrastructurele uitgaven. Wat ik zo leuk vind aan deze controle is dat ik naast mijn reguliere werkzaamheden de mogelijkheid krijg om met de projectdienst in gesprek te gaan en ook nog de infrastructurele werken te aanschouwen. Ik sta dus soms letterlijk met mijn voeten in de klei.
Naast de wettelijke taak voeren wij tal van onderzoeken uit op verzoek van de ministeries. Bijvoorbeeld de review op de controleverklaring van de externe accountants bij de subsidieverantwoording van ProRail van twee miljard. Daarnaast controleren we wereldwijd enkele posten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Denk daarbij aan de ambassades.
Wat ik leuk vind aan m’n werk is dat het maatschappelijk relevant is.
Elke week lees je wel iets over de controle-objecten waar ik bij betrokken ben in de media. Maar wat ik nog leuker vind, is dat ik met m’n controle organisaties die een belangrijke rol vervullen in de maatschappij hun processen efficiënter help in te richten. Dus mijn werk, ons werk, doet ertoe.

Oussama: ‘Het is mijn missie om een klant te helpen bij de vraag: hoe kunnen we het belastinggeld efficiënter besteden?’

Ousama Bekkaoui_wvnl
Beeld: ©Rijksoverheid

Misstanden helpen oplossen

Oussama: 'Een van mijn klanten is het ministerie van Financiën Toeslagen, waar ik de uitvoering van het kindgebonden budget en de zorgtoeslag controleer. Zoals bekend speelt er veel bij de Belastingdienst. Dit maakt het werk soms confronterend. Met dit werk voel ik de impact, want ik kan bijdragen aan betere processen en de problemen helpen oplossen.'

In het magazine ‘Financieel specialist bij de Rijksoverheid’ kun je Oussama’s verhaal verder lezen.