Afsluiting controlejaar 2023

Vrijdag 15 maart was een belangrijke dag voor de Auditdienst Rijk. De dag waarop we controlejaar 2023 afgesloten. Jaarlijks controleren we de administratie en jaarverslagen van alle ministeries en een aantal fondsen, waarbij de belangrijkste vraag is of het belastinggeld rechtmatig is besteed.

15 maart 2024_01
Beeld: ©Auditdienst Rijk

De  voornaamste producten van deze controles zijn de controleverklaring bij de financiële overzichten en het auditrapport bij het departementale jaarverslag. Voor controlejaar 2023 liepen in dit proces voor het eerst ook 12 agentschappen mee. Op 15 maart leverden we deze producten op en sloten daarmee het controlejaar 2023 af.

Samenwerking

De afgelopen weken werkten vele collega’s hard om dit proces in goede banen te leiden. De tekenend accountants werden ondersteund door een leesteam, collega’s die zich bezighouden met de planning, vormgeving van de auditrapporten, de weging van beheerbevindingen, het overzicht van fouten en onzekerheden, tegenlezen van de auditrapporten en de hoofdlijnennotitie. Voorts was er ook veel afstemming met externe spelers, zoals het grafisch bureau Osage over de lay-out van de rapporten, met de Algemene Rekenkamer over de invulformats (fouten-/onzekerhedenoverzichten) en met Begrotingszaken over de rijksbegrotingsvoorschriften. Dit is jaarlijks een dynamisch en hectisch proces met een strakke deadline naar 15 maart.