Onze onderzoeken

De dienstverlening van de Auditdienst Rijk bestaat uit onderzoek en kennis om de sturing, beheersing,  verantwoording en toezicht door de overheid te versterken. Dit doen wij op het gebied van financiële-, organisatie- en IT-onderwerpen en het beheer van Europese geldstromen. 

De onderzoeken richten zich op drie hoofdgroepen:

  • onderzoeken voor onze wettelijke taak gericht op het uitbrengen van de jaarlijkse auditrapporten bij de jaarverslagen van de ministeries
  • onderzoeken op verzoek van de departementale leiding of de minister over een precieze vraag van een ministerie of onderzoek dat aansluit bij rijksbrede onderwerpen en onderwerpen die belangrijk zijn
  • onderzoeken voor de Europese Commissie in opdracht van de betrokken ministers. Hierbij is de Europese regelgeving leidend.