Gevraagde onderzoeken

De Auditdienst Rijk voert ook onderzoeken uit op verzoek van de politieke en ambtelijke leiding van elk ministerie. Deze onderzoeken gaan vaak over de beleids- en de bedrijfsvoering van het ministerie. Daarnaast doen wij onderzoeken naar projecten die door de Tweede Kamer zijn aangewezen als een groot project. Dan gaat het vaak om projecten, zoals de hoge snelheidslijn-zuid, het 'Hoog Water Beschermingsprogramma' en de verwerving van F-35 vliegtuigen.

Onze auditors geven adviezen op het terrein van onder meer:

 • IT
 • governance
 • toezicht
 • informatiebeveiliging
 • privacybescherming
 • organisatiekundige onderwerpen
 • single source aanbestedingen

Rijksbrede thema's

Behalve op onderwerpen die voor één departement belangrijk zijn, richten wij ons ook op drie grote, rijksbrede uitdagingen:

 • weerbare, wendbare en transparante overheidsorganisaties
 • de keten van beleid naar publieke dienstverlening door uitvoeringsorganisaties
 • de verandering naar een energie- en klimaatneutrale overheid

Grote projecten

Daarnaast kan de Tweede Kamer besluiten bepaalde projecten aan te wijzen als een groot project. Vaak gaat het daarbij om grote infrastructurele projecten of grote verwervingen, zoals:

 • Ruimte voor de rivier
 • Hoge snelheidslijn Zuid
 • Hoog Water Beschermingsprogramma
 • European Rail Traffic Management System
 • Verwerving F-35
 • Vervanging van de onderzeeboten

De verantwoordelijke minister moet de Tweede Kamer met voortgangsrapportages op de hoogte houden over het project. De Auditdienst Rijk onderzoekt deze rapportages en geeft daarbij rapporten af die naar de Tweede Kamer gaan. De Auditdienst Rijk kijkt hierbij vaak naar de projectorganisatie, de informatievoorziening, de administratieve organisatie en naar de interne controles.

De rapporten over gevraagde onderzoeken van de Auditdienst Rijk worden door de ministers onder meer gebruikt om interne problemen in de bedrijfsvoering zo snel mogelijk op te merken en aan te pakken. Ook controleert de Auditdienst Rijk op verzoek de jaarrekeningen van agentschappen en van andere onderdelen van een ministerie.