Data analytics

ADR Analytics is hét centrale team van dataspecialisten binnen de Auditdienst Rijk. Zij zijn de drijvende kracht in het realiseren van een datagedreven audit en dé kennispartner voor rijksdiensten op het gebied van analytics in het brede audit- en controldomein.

'Voor de analyse prestatieverklaringen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid paste we een textmining techniek toe. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld inschatten of een factuur ten minste een kwalitatief goede prestatieverklaring heeft.'

De medewerkers van ADR Analytics zetten data om in waardevolle informatie voor de basistaken van de Auditdienst Rijk. Daarmee draagt dit team bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de Rijksoverheid. 

Producten en diensten

  • Het ontsluiten, verrijken en bewerken van verschillende brongegevens in overleg met de controleteams van de onderzoeken voor de wettelijke taak van de Auditdienst Rijk.
  • Hiervoor maandelijks een grote hoeveelheid informatieproducten beschikbaar stellen via het Analytics-portal, zoals Excel-bestanden of PowerBI-dashboards op basis van de verschillende ERP-systemen.
  • Algemene analyses per ERP-systeem voor bijvoorbeeld inkoop, GITC en departementspecifieke overzichten, zoals grootboek-, kas- en verplichtingenmutaties.
  • Rijksbrede ERP-systeem-onafhankelijke analyses, zoals Flux en het ING-betaalproces.
  • Webapps die niet gebaseerd zijn op de ERP-systemen, bijvoorbeeld: Audits InZicht en de IT-audit webapplicatie voor het inlezen en beoordelen van Active Directory’s.
  • Het op maat ontwikkelen van analyse- en webapps voor de werkprocessen van de Auditdienst Rijk.

Specials

ADR Analytics helpt ook veel bij het ontwikkelen van maatwerkanalyses per ministerie (de zogenoemde specials). Het team adviseert daarbij de controleteams over het verzamelen van de data en analysemogelijkheden die nodig zijn.

Voorts heeft het team specialistische kennis over bijvoorbeeld datamodellen, toegepaste statistiek, open data en analysetalen (zoals SQL, R, Python) en analyseprogramma’s (zoals IDEA en Disco). Deze kennis wordt ook ingezet bij gevraagde onderzoeken.